Algemene Informatie

Onze missie

Het Smurfnet IRC netwerk is opgericht om een internetruimte te bieden voor open en vrije discussie; een zogenaamde ‘safe haven’, vrij van interferentie en met gegarandeerde anonimiteit. Wij bieden daarom niet alleen end-to-end versleutelde connecties aan, maar verbergen tevens de IP-adressen en hostnames van al onze gebruikers. Tenslotte loggen wij alleen de minimale informatie die wij nodig hebben om het netwerk operationeel te houden (dus geen persoonlijk identificeerbare data).

Onze regels

Anonimiteit betekent verantwoordelijkheid, dus voor het Smurfnet IRC netwerk gelden de volgende regels:

– De Nederlandse Wet Computercriminaliteit (geldt op de Nederlandse servers)
– Gezond verstand & geweten, normen en waarden

Het is derhalve niet toegestaan om:

РAanvallen te doen of te coördineren (ongeacht het type) vanaf Smurfnet-servers.
– Botnets te draaien of besturen
– Auteursrechtelijk beschermd materiaal aan te bieden, of anderszins in strijd met het copyright te handelen

N.B.: per server kunnen nog wel aanvullende regels gelden; raadpleeg hiervoor de ‘Message of the Day’ (/motd) van de betreffende server.